☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Herb Urząd Gminy w Rychlikach

Czwartek 24.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 11.01.2018r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Rychliki, dnia 19.01.2018r.  

 

 

Informacja o wynikach

przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 11.01.2018r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) informuję, że na dzień 18.12.2017r. ogłoszony został przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1/8 o powierzchni 0,0869 ha, zabudowanej budynkiem byłej hydroforni i nr 1/7 o powierzchni 0,0127 ha, niezabudowanej (dojazd do działki nr 1/8), położone w Budkach, w obrębie geodezyjnym Jelonki arkusz mapy 5, wpisane do księgi wieczystej nr EL1E/00067770/8, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

• cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: działka nr 1/7 i nr 1/8): 22 672,00 zł netto/brutto – słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100 netto/brutto.

• wadium: 1500,00 zł,

• wadium: w wymaganym terminie wpłynęło  1 wadium,

• do przetargu dopuszczono 1 oferenta,

• liczba osób nie dopuszczonych do przetargu  - 0,

• najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota: 22 902,00 zł netto/brutto – słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwa złote 00/100 zł netto/brutto.

• nabywcą nieruchomości ustalono: ALFA BOND SYSTEMS Sp. z o.o..

Wytworzył:
Maria Kużel
(2018-01-19)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2018-01-19 09:49:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2018-01-19 09:50:11)
 
 
ilość odwiedzin: 2321458

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X