☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb         Urząd Gminy w Rychlikach

Środa 06.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr V/30/2018

UCHWAŁA  NR V/30/2018

RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 27 czerwca 2018 roku

 

 

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rychliki

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późniejszymi zmianami), w związku z §3, §6 i §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 936) - Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Rychliki w wysokości 10.180,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100).
 2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się:
 1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700,00 złotych,
 2. dodatek funkcyjny w wysokości 1.900,00 złotych,
 3. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 940,00 złotych,
 4. dodatek specjalny w wysokości od 20% do 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2.640,00 złotych.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rychliki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy Rychliki oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rychliki z mocą obowiązującą od 01 lipca 2018 roku.

 

Wytworzył:
Marek Cieśla
(2018-06-27)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2018-07-02 12:34:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2018-07-02 12:35:00)
 
 
liczba odwiedzin: 3516964

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X