☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb                  Urząd Gminy w Rychlikach

Środa 06.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr V/31/2018

UCHWAŁA NR V/31/2018

RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 27 czerwca 2018 roku

 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Elbląg na organizację Dożynek Powiatu Elbląskiego w dniu 8 września 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Rychliki pomocy finansowej Gminie Elbląg z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Elbląskiego w dniu 8 września 2018 roku.

 

§ 2.

Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rychliki na 2018 rok, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń).

 

Wytworzył:
Marek Cieśla
(2018-06-27)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2018-07-02 12:37:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2018-07-02 12:37:13)
 
 
liczba odwiedzin: 3516940

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X