☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb                  Urząd Gminy w Rychlikach

Środa 06.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr V/32/2018

UCHWAŁA NR V/32/20018

 RADY GMINY RYCHLIKI

 z dnia 27 czerwca 2018 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie zadłużenia na raty

 

Na podstawie przepisu art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.), art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z póź. zm.) oraz §4 ust. 1 w związku z §3 ust.1 pkt. 2) Uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładani na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2011r. Nr 14, poz. 250) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na rozłożenie na raty zadłużenie dłużnika, który złożył wniosek oznaczony numerem 3162.IV.01.01.2018 na warunkach i zasadach określonych w porozumieniu stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§3.

Uchwała wchodzi w życia z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1

Wytworzył:
Marek Cieśla
(2018-06-27)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2018-07-02 12:39:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2018-07-02 12:47:10)
 
 
liczba odwiedzin: 3516909

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X