☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb                  Urząd Gminy w Rychlikach

Środa 06.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr V/35/2018

U C H W A Ł A NR V/35/2018

RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 27 czerwca 2018 roku

 

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1152) – Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Po dokonaniu analizy projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanego przez Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach, przekazuje się projekt do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku celem jego zaopiniowania.

 

§ 2.

 

Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Wytworzył:
Marek Cieśla
(2018-06-27)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2018-07-02 12:53:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2018-07-02 12:57:42)
 
 
liczba odwiedzin: 3516962

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X