☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb         Urząd Gminy w Rychlikach

Środa 06.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr V/37/2018

U C H W A Ł A NR V/37/2018

RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 27 czerwca 2018 roku

 

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Rychliki z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1.000.000,00zł Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Krupin – Kwietniewo”, zmienionej Uchwałą Nr IV/19/2018 Rady Gminy Rychliki z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/12/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1.000.000,00zł Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Krupin – Kwietniewo”.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Rychliki uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się:

 1. Uchwałę Nr III/12/2018 Rady Gminy Rychliki z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1.000.000,00zł Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Krupin – Kwietniewo”,
 2. Uchwałę Nr IV/19/2018 Rady Gminy Rychliki z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/12/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1.000.000,00 zł Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Krupin – Kwietniewo”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wytworzył:
Marek Cieśla
(2018-06-27)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2018-07-02 13:10:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2018-07-02 13:10:42)
 
 
liczba odwiedzin: 3516876

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X