☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Rychlikach

Wtorek 19.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 43/2020

Zarządzenie Nr 43/2020

Wójta Gminy Rychliki

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie działań Gminy oraz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Rychliki na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej  w związku z zagrożeniem zakażeniem  wirusem  SARS CoV-2

 

Na podstawie art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm. )  zarządzam, co następuje:

§1.

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem  wirusem   SARS CoV-2 wprowadza się „Wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Rychliki w sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Otrzymanie pomocy uwzględnionej w wykazie, o którym mowa w § 1, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jego opiekuna prawnego.

§ 3

Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach informują Komisariat Policji w Pasłęku i Inspektora Sanitarnego o sytuacjach nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa  i naruszenia kwarantanny, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1945, z 2020 r. poz. 284, 322, 374)

§ 4

Do kontaktów dotyczących szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Rychliki jest Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się podinspektorowi  ds. bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Rychliki.

§ 6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik  do Zarządzenia  43/2020 Wójta Gminy Rychliki z dnia 18 marca 2020 r.

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Rychliki w sytuacji kryzysowej  lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2:

  1. Udzielenie  pomieszczenia do odbycia kwarantanny dla osób powracających z zagranicy, mających zameldowanie na terenie Gminy Rychliki i nie mających możliwości odbycia kwartalny w miejscu zameldowania / zamieszkania.
  2. Zaopatrzenia w żywność osób pozostających w kwarantannie domowej na zasadach określonym w obowiązujących przepisach o pomocy społecznej i poleceniach Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
  3. Udzielanie innych form pomocy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o pomocy społecznej i poleceniach Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
  4. Wnioski o udzielenie pomocy można składać w formie telefonicznej pod nr 55 248 84 73 bądź na adres – -email: gops@wp.pl w godzinach pracy.
  5. Realizacja wniosku nastąpi do końca kolejnego dnia roboczego następującego po dniu złożeniu wniosku.

 

Wytworzył:
Zbigniew Lichuszewski
(2020-03-18)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2020-03-26 07:25:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2020-03-26 07:26:09)
 
 
liczba odwiedzin: 3175164

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X