☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Rychlikach

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyniku przetargu

Rychliki, dnia 01.10..2020 r.

 

 

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego, ogłoszonego na dzień 30 września 2020 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że na dzień 30.09.2020r.ogłoszony został drugi przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki:

 

Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  nr 2/14 o powierzchni  2,0700 ha, niezabudowanej, położonej w  obrębie geodezyjnym nr 0005 Krupin, arkusz mapy 2, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00029021/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

• Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 224 334,00 zł netto – słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery netto (+ należny podatek VAT do wylicytowanej ceny sprzedaży).

• Wysokość wadium: 25 000,00 zł – słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100.

• Wadium: nie wpłynęło żadne wadium

• Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  0.

• Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – brak wadium.

 


 
 
liczba odwiedzin: 3125801

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X