☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Rychlikach

Poniedziałek 08.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyniku przetargu

Rychliki, dnia 23.12.2020 r.

 

Nr 6840.I.9.6.2020

 

Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień  22 grudnia  2020 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.) informuję, że na dzień 23.12.2020 r. ogłoszony został trzeci przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki.

 

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 144 o powierzchni 0,1149 ha, zabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0015 Wysoka arkusz mapy 2, stanowiąca własność Gminy Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00067771/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

• Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła:  17 507,00 zł – słownie: siedemnaście tysięcy pięćset siedem złotych 00/100.

• Wysokość wadium: 2 000,00 zł.

• Wadium: brak wadium.

• Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu) brak wadium).  

 

Wytworzył:
Maria Kużel
(2020-12-23)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2020-12-23 10:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2020-12-23 10:48:55)

 
 
liczba odwiedzin: 3206643

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X