☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Rychlikach

Poniedziałek 08.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyniku przetargu

         Rychliki, dnia 23.12.2020  r.

Nr 6840.I.11.3.2020

 

 

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 22 grudnia 2020 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.) informuję, że na dzień 22.12.2020 r. ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki:

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/67 o powierzchni 0,0594 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0005 Krupin, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00068463/0,prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;

 

• Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 6 800,00 zł – słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.).

• Wysokość wadium: 1000,00 zł – słownie: jeden tysiąc złotych 00/100.

• Wadium: nie wpłynęło żadne wadium.

• Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 0.

•Nabywca nieruchomości przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu (brak wadium).

 

Wytworzył:
Maria Kużel
(2020-12-23)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2020-12-23 10:54:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2020-12-23 10:54:37)

 
 
liczba odwiedzin: 3206697

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X