☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Rychlikach

Sobota 31.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyniku przetargu

Rychliki, dnia 07.05.2021 r.

Nr 6840.I.17.4.2020/2021

 

 

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 29 kwietnia 2021 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.) informuję, że na dzień 29.04.2021 r. ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki.

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 174 o powierzchni 0,1007 ha, niezabudowana, położona w Rejsytach, obręb ewidencyjny nr 0014 Wopity, arkusz mapy 4, Gmina Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00062978/1, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

• Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 19 940,00 zł – słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 z późn. zm.).

• Wysokość wadium: 2000,00 zł – słownie: dwa tysiące złotych 00/100.

• Wadium: wpłynęło jedno wadium.

• Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1.

• Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 20 140,00 zł – słownie: dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100.

• Nabywcą nieruchomości ustalono: Mariusza Banaszek.

 

Wytworzył:
Maria Kużel
(2021-05-07)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2021-05-07 11:51:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2021-05-07 11:51:59)

 
 
liczba odwiedzin: 3312796

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X