☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Rychlikach

Sobota 31.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyniku przetargu

Rychliki, dnia 10.05.2021 r.

Nr 6840.I.9.10.2020/2021                                                                      

 

Informacja o wyniku kolejnego (piątego) przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 7 maja 2021 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.) informuję, że na dzień 07.05.2021 r. ogłoszony został kolejny (piąty) przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki.

 

Kolejny (piąty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 144 o powierzchni 0,1149 ha, zabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0015 Wysoka arkusz mapy 2, stanowiąca własność Gminy Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00067771/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

• Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 14 857,00 zł – słownie: czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100.

• Wysokość wadium: 1500,00 zł.

• Wadium: wpłynęło 1 wadium.

• Liczba oferentów dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Liczba oferentów niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1.

• Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – osoba, która wpłaciła wadium, nie została dopuszczona do przetargu.

 

Wytworzył:
Maria Kużel
(2021-05-10)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2021-05-10 13:14:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2021-05-10 13:15:16)

 
 
liczba odwiedzin: 3312824

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X