☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Rychlikach

Sobota 31.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyniku przetargu

                                                                           Rychliki, dnia 09.06.2021 r.

 

 

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 8 czerwca 2021 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku,
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.) informuję, że na dzień 08.06.2021 r. został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki.

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 146/26 o powierzchni 0,1493 ha, rodzaj użytku: RIVa, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0004 Jelonki, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr EL1E/00032703/4, prowadzona w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

• Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 54 500,00 zł – słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.).

• Wysokość wadium: 5 500,00 zł – słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100.

• Wadium: nie wpłynęło żadne wadium.

• Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 0.

•Nabywca nieruchomości przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu (brak wadium).

 

Wytworzył:
Maria Kużel
(2021-06-09)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2021-06-09 08:39:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2021-06-09 08:40:03)

 
 
liczba odwiedzin: 3312842

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X