☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Rychlikach
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Rychlikach

Sobota 31.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o wyniku przetargu

                                                                                Rychliki, dnia 10.06.2021 r.

 

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 10 czerwca 2021 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku,
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.) informuję, że na dzień 10.06.2021 r. ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 57/7 o powierzchni 0,8100 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0004 Jelonki, arkusz mapy 3, Gmina Rychliki, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr EL1E/00032703/4, prowadzona w Sądzie Rejonowym w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

• Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 38 250,00 zł – słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.).

• Wysokość wadium: 4 000,00 zł – słownie: cztery tysiące złotych 00/100.

• Wadium: nie wpłynęło żadne wadium.

• Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0.

• Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 0.

• Nabywca nieruchomości: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu (brak wadium).

 

Wytworzył:
Maria Kużel
(2021-06-10)
Udostępnił:
Piotr Nike
(2021-06-14 14:34:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Nike
(2021-06-14 14:34:39)

 
 
liczba odwiedzin: 3312778

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X