Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach

 

Rychliki, dnia 21 kwietnia 2015r.

 

 

 

 

I N F O R M A C J A  O WYNIKU NABORU

 

w Urzędzie Gminy w Rychlikach

 

 

na stanowisko urzędnicze: Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach.

 

Na ogłoszony nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach wpłynęły oferty od 2 kandydatów.

 

 

W wyniku wstępnej selekcji  kandydatów (analiza dokumentów aplikacyjnych) nabór nie został rozstrzygnięty, ponieważ żaden  ze zgłoszonych kandydatów, nie spełnia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

Wytworzył:
Henryk Kiejdo
(2015-04-21)
Udostępnił:
Robert Cytrycki
(2015-04-22 12:03:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Cytrycki
(2015-04-22 12:04:27)