V nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach