Dane adresowe urzędu

W związku z uruchomieniem nowej platformy Zamówień Publicznych,

Urząd Gminy w Rychlikach informuje, że od dnia 04.01.2021 r.

zamówienia publiczne powyżej 130 tyś zł

są publikowane na nowej platformie dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/rychliki

 


UWAGA! OFERTY SPRZEDAŻY DZIAŁEK, NIERUCHOMOŚCI I INNEGO MAJĄTKU GMINY


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rychliki reprezentujący Gminę Rychliki w Rychlikach (dalej jako „Gmina”), Rychliki 86, 14-411 Rychliki.
 2. Na stanowisko Inspektora Ochrony Danych został wyznaczony Pan Mateusz Zajączkowski, z którym można się kontaktować pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Rychliki, 14-411 Rychliki 86, poczty e-mail: iod@rychliki.pl, lub pod nr tel. 509 528 744.
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nr telefonu, adres e-mail, informacje o stanie majątkowy, i stanie zdrowia.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących działalności samorządu terytorialnego.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz podmioty świadczące usługi pocztowe, jak również podmioty świadczące działalność płatniczą.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków i zadań ustawowych będą przechowywane przez czas określony w przepisach poszczególnych aktów prawnych.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, będą przechowywane przez czas przewidziany przepisami prawa podatkowego dotyczącego przechowywania dokumentów rachunkowych oraz przez czas przedawnienia roszczeń ze wskazanych umów.  
 8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej.

 


 

DANE DO FAKTUR

Nabywca: Gmina Rychliki, 14-411 Rychliki 86, NIP 578-311-36-15

Odbiorca: Urząd Gminy Rychliki, 14-411 Rychliki 86

 

 
__________________________________________
 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać kartą płatniczą w kasie urzędu lub na konto
Urzędu Gminy w Rychlikach w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z Siedzibą w Pasłęku

Woda   nr konta:  
11 8313 0009 0000 2873 2000 0010

Odpady komunalne   nr konta:  
35 8313 0009 0000 0374 2000 0140

Podatki i inne opłaty    
nr konta:  74 8313 0009 0000 0374 2000 0020

_____________________________________________
                                                                               
 
URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
 
Rychliki 86    14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668            Regon: 000540995
telefon 055 248 8155, 055 248 8150
e-mail: sekretariat@rychliki.pl    
Oficjalny serwis BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
Oficjalna strona www: http://www.rychliki.pl
 
Dział techniczny referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej
telefon 55 248 8463
email woda@rychliki.pl
pogotowie wodno-kanalizacyjne 512 132 214
utrzymanie dróg 784 028 670
 
 
                                                                                                                          
 

Budynek Urzędu Gminy Rychliki

 

 

 

Wytworzył:
Robert Cytrycki
Udostępnił:
Elżbieta Biczak
(2003-06-30 08:52:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2024-06-27 14:51:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki