Działalność gospodarcza - aktualne

Baza przedsiębiorców przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Informujemy, że zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2009 Nr 18, poz. 97), z dniem 23 grudnia 2011r. ewidencja działalności gospodarczej gminy Pasłęk została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Wszystkie wpisy przedsiębiorców wpisanych dotychczas do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Rychliki są dostępne na stronie www.ceidg.gov.pl.

W związku z powyższym przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą bądź dokonujący zmianę składają wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wykorzystując profil zaufany bądź podpis elektroniczny lub tradycyjnie, podczas wizyty w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.

Dzięki nowej, powszechnej ewidencji znikną też zaświadczenia wydawane w dotychczasowej formie – ich miejsce zajmą wydruki komputerowe z centralnej bazy. CEIDG jest ogólnodostępnym rejestrem publicznym, w którym można potwierdzić fakt istnienia przedsiębiorstwa. Jedynym dokumentem wydawanym na papierze będzie potwierdzenie wpisu do CEIDG. Osoby, które będą realizować procedury dotyczące działalności gospodarczej przez Internet – otrzymają potwierdzenie z CEIDG drogą elektroniczną.
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 55 248 81 55  lub osobistą wizytę w Urzędzie Gminy w Rychlikach pok. 1.

 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Formularz CEIDG-1

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

W celu dokonania wpisu do rejestru działalności gospodarczej należy zgłosić się (osobiście lub przez pełnomocnika) z dowodem osobistym i wypełnionym formularzem do Urzędu  Gminy Rychliki  pok.nr 1.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 55 248 81 55 .

 

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej       

 

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Formularz CEIDG-1

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

W celu dokonania zmiany wpisu do rejestru działalności gospodarczej należy zgłosić się (osobiście lub przez pełnomocnika) z dowodem osobistym i wypełnionym formularzem do Urzędu Gminy pok.nr 1.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 55 248 81 55 .

Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej          

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Formularz CEIDG-1

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

 

W celu dokonania  wykreślenia wpisu do rejestru działalności gospodarczej należy zgłosić się (osobiście lub przez pełnomocnika) z dowodem osobistym i wypełnionym formularzem do Urzędu Gminy Rychliki pok.nr 1. 

 

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu / wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

 

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Formularz CEIDG-1

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

W celu dokonania  zawieszenia (lub wznowienia)  wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić się (osobiście lub przez pełnomocnika) z dowodem osobistym i wypełnionym formularzem do Urzędu Gminy Rychliki  pok.nr 1.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 55 248 81 55 .


PLIKI DO POBRANIA

Schemat klasyfikacji PKD

Wyjaśnienia do schematu klasyfikacji PKD

Oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych za rok 2015

Wytworzył:
Elwira Suchenek
(2013-01-17)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2013-01-17 14:55:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2022-09-29 12:18:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki