ZAPROSZENIE do składania ofert w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016

Rychliki, dnia 28 września 2015 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE

do składania ofert

w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016

- wartość zamawianej usługi poniżej 30.000 euro

 

 

Urząd Gminy w Rychlikach zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania ofert dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych w zezonie zimowym 2015/2016 – wartość zamawiawianej usługi poniżej 30.000 euro. Do obowiązków oferenta będzie należało odśnieżanie dróg gminnych, usuwanie zatorów, zasp itd. w zależności od składanego przez Urząd Gminy zapotrzebowania na wskazanych odcinkach dróg.

Szczegóły zamówienia:

-        w zależności od ilości ofert zamawiający do obsługi zimowego utrzymania dróg może wybrać kilku oferentów, którzy obsługiwać będą wskazane przez zamawiającego drogi w zależności od miejsca zamieszkania lub stacjonowania sprzętu (wykaz dróg oraz wszelkie informacje w Urzędzie Gminy w Rychlikach tel. 55 248 8155),

-        wybrany oferent rozpoczyna pracę tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie osoby wyznaczonej przez zamawiającego, chyba że wcześniej zostanie to ustalone inaczej,

-        z każdym z wybranym oferentów podpisana zostanie umowa o dzieło ze wskazaniem wyznaczonych do odśnieżania dróg; zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg w zależności od aktualnych potrzeb,

-        wynagrodzenie będzie płatne za czas faktycznie wykonanej pracy; stan gotowości nie będzie wliczany w wynagrodzenie.

 

Oferta musi zawierać cenę za 1 godzinę pracy sprzętu, wykaz posiadanego sprzętu wraz z mocą silnika i rodzajem napędu, typem posiadanego pługa lub krótkim opisem, miejsce stacjonowania sprzętu i ewentualny czas rozpoczęcia pracy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez osobę wyznaczoną przez zamawiającego.

 

Ze względu na charakterystykę dróg gminnych (możliwość zawiewania i tworzenia wysokich zasp) zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru ofert, które zapewnią właściwe wykonanie usługi przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Przy rozpatrywaniu ofert wzięte zostaną pod uwagę przede wszystkim: cena, sprzęt i jego wyposażenie oraz miejsce stacjonowania, jednak ostateczny wybór zależeć będzie od ilości ofert i ich zawartości.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy w Rychlikach

14-411 Rychliki 86

oraz mailowo na adres sekretariat@rychliki.pl lub robert.cytrycki@rychliki.pl

do dnia 16 października 2015 r. włącznie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu ze względu na niewystarczającą ilość ofert.

Wytworzył:
Robert Cytrycki
(2015-09-28)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2015-09-28 11:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2015-09-28 11:03:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki