Samodzielne stanowiska

 

KIEROWNICTWO URZĘDU

Wójt – Zbigniew Lichuszewski

wojt@rychliki.pl

Sekretarz – Elżbieta Biczak

sekretarz@rychliki.pl

Skarbnik – Alicja Kruszyńska

skarbnik@rychliki.pl

 

REFERAT FINANSOWY

1. Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Anna Homza

ksiegowosc@rychliki.pl

2. Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych - Danuta Ulejczyk
danuta.ulejczyk@rychliki.pl

3. Stanowisko ds. poboru podatków - Kinga Łucewicz

kinga.onichimowska@rychliki.pl

4. Stanowisko ds. gospodarki odpadami - Natalia Kotrys, w zastępstwie Wioletta Kowalska
odpady@rychliki.pl

5. Główny księgowy jednostek organizacyjnych - Grażyna Ochalik

6. Stanowisko ds. księgowości jednostek organizacyjnych - Marzena Lichuszewska

7. Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej - Magdalena Wojciechowska

woda.rozliczenia@rychliki.pl

 

REFERAT DS. GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

1. Kierownik referatu - Marcin Jargiło
woda@rychliki.pl

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Zastępca kierownika USC - Natalia Tyrawska

2. Stanowisko ds. obywatelskich: ewidencji ludności i dowodów osobistych - Danuta Rudzka

usc@rychliki.pl

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

1. Stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi rady - Kornelia Smulska

sekretariat@rychliki.pl

2. Stanowisko ds. funduszy i zamówień publicznych - Katarzyna Bagan
fundusze@rychliki.pl

3. Stanowisko ds. nieruchomości - Maria Kużel

nieruchomosci@rychliki.pl

4. Stanowisko ds. ochrony środowiska - Emilia Dalecka
srodowisko@rychliki.pl,

5. Stanowisko ds. bezpieczeństwa - Robert Gliński
oc@rychliki.pl

6. Stanowisko ds. ochrony środowiska - Natalia Tyrawska

srodowisko@rychliki.pl

7. Stanowisko ds. inwestycji - Robert Cytrycki

robert.cytrycki@rychliki.pl

 

STANOWISKA DS. TECHNICZNYCH I OBSŁUGI URZĘDU

1. na umowę o pracę:

a. Pracownik obsługi - Ewa Maciejko-Kędzierska

b. Kierowca-zaopatrzeniowiec - Dariusz Dębek

c. Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnych, hydraulik - Jan Król

d. Kierowca - traktorzysta - Dariusz Ulejczyk

e. Technik obsługi sieci wodno-kanalizacyjnych, inkasent - Artur Brzozowski

f. Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnych - Andrzej Stachura

g. Robotnik gospodarczy - Jolanta Milewska

h. Robotnik gospodarczy - Kazimierz Jurczak

2. na umowy cywilno-prawne, zlecenie:

a. Informatyk - Łukasz Brodnicki

b. Inspektor ds. bhp

c. Obsługa prawna - Mateusz Zajączkowski

d. Inspektor ds. ochrony danych osobowych - Mateusz Zajączkowski

iod@rychliki.pl

e. palacz

 

Struktura organizacyjna

 

Wytworzył:
Robert Cytrycki
(2017-01-10)
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2017-01-10 12:29:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2023-10-18 09:07:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki