Obwieszczenia i zawiadomienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 21-07-2008

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ciepła do instalacji grzewczej

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychliki

Zawiadomienie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rychliki

Konkurs na usługi integracji społecznej

Ogłoszenie o przetargu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 13-05-2008

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji.

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Ogłoszenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 25-02-2008

Obwieszczenie o decyzji na drogę wojewódzką 526 

 

Obwieszczenie o decyzji na drogę wojewódzką 527

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 527

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości z zasobu mienia gminy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Cytrycki Robert
(2007-06-18 14:41:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2008-07-25 08:26:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki