Ewidencje inne

Dodatków mieszkaniowych
      ewidencję prowadzi Inspektor d/s spraw gospodarki ziemią i produkcji zwierzęcej

Pracowników Urzędu
      ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
      ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Skarg i wniosków
      ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Umów o dzieło
      ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Umów - zleceń
      ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Wydanych zaświadczeń
- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
      ewidencję w/w spraw prowadzi Podinspektor d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych

Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
      ewidencję prowadzi Inspektor d/s gospodarki ziemią i produkcji zwierzęcej

Zbiorników bezodpływowych
      ewidencję prowadzi Inspektor d/s budownictwa

Przydomowych oczyszczalni ścieków
      ewidencję prowadzi Inspektor d/s budownictwa

Wytworzył:
Udostępnił:
Elżbieta Biczak
(2006-02-01 19:21:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2012-05-07 12:00:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki