Oświadczenie o powrocie do nazwiska panieńskiego

 

Wymagane dokumenty:
1. prawomocne orzeczenie rozwodu (do wglądu)
2. dokument tożsamości małżonka rozwiedzionego, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Opłaty:
- oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - 11,00 zł – cz. II, kol. 2, pkt 2 załącznika do Ustawy  z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006. Nr 225,  poz1635 ).

Miejsce złożenia dokumentów:
- oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa może być złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego,
- dla Miasta / Gminy ........, Urząd Stanu Cywilnego w .................. tel. ..........................,

Termin załatwienia sprawy:
- niezwłocznie

Uwagi:
- oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa może być złożone tylko w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 11688  z późn. zmianami) .
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami)
Wytworzył:
Danuta Rudzka
Udostępnił:
Elżbieta Biczak
(2006-02-02 10:03:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2010-02-11 10:36:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki