Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą

 

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wpisanie (transkrypcję) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granica,
2. Oryginalny dokument aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
3. Urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu stanu cywilnego dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
- decyzja administracyjna o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 50,00 zł – cz.II, kol.2, pkt. 5 załącznika do Ustawy z dnia 16.11.2006 r. opłacie skarbowej  ( Dz.U. Nr. 225,  poz. 1635 ).
Miejsce złożenia dokumentów:
- urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
- Urząd Miasta/Gminy ............................., Urząd Stanu Cywilnego, .tel. ...............................,

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zmianami ).
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami)
Wytworzył:
Danuta Rudzka
Udostępnił:
Elżbieta Biczak
(2006-02-02 09:58:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2010-02-11 10:34:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki