Małżeństwo w formie wyznaniowej

 

Wymagane dokumenty :
1. Dokument stwierdzający tożsamość,
2. Odpis skrócony aktu urodzenia,
3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
4. Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
ponadto :
5. Wdowiec – wdowa : odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
6. Rozwiedziony – rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty :
- sporządzenie aktu małżeństwa, w tym zawartego w sposób określony w art. 1 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - 84,00 zł – cz. II, kol. 2, pkt 1 załącznika do Ustawy o opłacie skarbowej z 16.11.2006   ( Dz.U. Nr. 225 poz .1635 ).

Miejsce złożenia dokumentów :
- Urząd Gminy w Rychlikach , Urząd Stanu Cywilnego, tel. 55 2488155 wew.25


 

Termin wydania zaświadczenia :
- niezwłocznie,
- zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

Uwagi :
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 36161, poz. 1688 z późn. zmianami ).
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami)

Wytworzył:
Danuta Rudzka
Udostępnił:
Elżbieta Biczak
(2006-02-02 10:00:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2010-02-11 10:34:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki