Księgi stanu cywilnego wpisy lub ich brak

 

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia.

Opłaty:
 • wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku - 26,00 zł – cz.III, kol.2, pkt 1, ppkt 4 załącznika do Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr. 225, poz. 1635 ).

  Miejsce złożenia dokumentów:
  - Urząd Stanu Cywilnego miejsca zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
  - dla Miasta / Gminy ........., Urząd Stanu Cywilnego w ..................., tel. .............................,

  Termin i sposób załatwienia sprawy
  Niezwłocznie.

  Uwagi:
  - Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku nie mają charakteru odpisu aktów stanu cywilnego.
  - O wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku można zwrócić się droga pocztową przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie zaświadczenia wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej.
  - Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w zaświadczeniu stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; wymienione wyżej zaświadczenie może być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

  Podstawa prawna
  - Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr161 , poz. 1688 z późn. zmianami ).
  - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami
Wytworzył:
Danuta Rudzka
Udostępnił:
Elżbieta Biczak
(2006-02-02 10:04:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2010-02-11 10:46:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki