Zaginięcie lub zniszczenie ksiąg

 

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia.

Opłaty:
- wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł – cz.III, kol.2, pkt 1, ppkt 4 załącznika do Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr. 225, poz. 1635 ).

Miejsce złożenia dokumentów:
- urząd stanu cywilnego miejsca zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
- dla Miasta/Gminy ......................................, Urząd Stanu Cywilnego w ....................., tel................................

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- Niezwłocznie.

Uwagi:
- Zaświadczenia o tym, że księgi stanu cywilnego zaginęły lub uległy zniszczeniu nie mają charakteru odpisu aktów stanu cywilnego.
- Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego stwierdza, że księga danego rodzaju i określonego rocznika w danym urzędzie stanu cywilnego zaginęła lub uległa zniszczeniu.
- Wnioskodawca ubiegający się o takie zaświadczenie powinien uprawdopodobnić, że w utraconej księdze znajdował się akt dotyczący określonej osoby.
- O wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego można zwrócić się drogą korespondencyjną, przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie zaświadczenia wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej.
- Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której zaświadczenie dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
- Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zmianami ).
Wytworzył:
Udostępnił:
Elżbieta Biczak
(2006-02-02 10:06:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2010-02-11 10:47:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki