Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC


Wymagane dokumenty :
1. Dokument stwierdzający tożsamość,
2. Odpis skrócony aktu urodzenia,
3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
ponadto :
4. Wdowiec – wdowa : odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
5. Rozwiedziony – rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty :
- zapewnienie i sporządzenie aktów małżeństwa - 80,00 zł
- załączniki do zapewnienia - 0,50 zł

Miejsce złożenia dokumentów :
- Urząd Gminy Rychliki - Urząd Stanu Cywilnego , tel.(055) 248 81 55

Termin zawarcia małżeństwa :
- po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów do zawarcia małżeństwa,
- w wyjątkowych sytuacjach przed upływem 1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I
Wytworzył:
Udostępnił:
Elżbieta Biczak
(2006-02-02 10:12:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Biczak
(2006-02-02 10:12:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki