Wójt - kompetencje

Kompetencje Wójta


1) Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
2)Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa.
3) Do zadań Wójta należy w szczególności:
- przygotowuje projekty uchwał Rady
- określa sposób wykonywania uchwał
- gospodaruje mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa) itp.
- przygotowuje projekt budżetu gminy i wykonuje budżet
- zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych
- wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach należących do jego kompetencji

Wytworzył:
Udostępnił:
Elżbieta Biczak
(2006-02-01 17:30:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Elżbieta Biczak
(2006-02-01 17:30:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki