Sporządzenie aktu zgonu

 

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu,
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.

Opłaty:
- sporządzenie aktu zgonu (odpis skrócony aktu zgonu wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy) - Jest zwolnione z opłaty skarbowej cz.III,kol.4,pkt 2, lit.b załącznika do Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U Nr. 225, poz. 1635 ).

Miejsce złożenia dokumentów:
- urząd stanu cywilnego miejsca, w którym nastąpił zgon,
- dla Gminy Rychliki, Urząd Stanu Cywilnego w Rychlikach ,tel. /55/ 2488155 wew.25

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- Niezwłocznie

Uwagi:
- zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu,
- do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
a) małżonek lub dzieci zmarłego,
b) najbliżsi krewni lub powinowaci,
c) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
d) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
e) administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zmianami )
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami)
Wytworzył:
Danuta Rudzka
Udostępnił:
Elżbieta Biczak
(2006-02-02 09:50:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Cytrycki Robert
(2010-02-11 10:31:46)