Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Przewodniczący - Tadeusz Kruk 2024 za rok 2023 element menu 2024-05-29 07:51:52 UTWORZENIE
Tomasz Gołębiewski 2024 za rok 2023 element menu 2024-05-29 07:49:12 UTWORZENIE
Zofia Wnuk 2024 za rok 2023 element menu 2024-05-29 07:48:20 UTWORZENIE
Rada Gminy 2018-2024 element menu 2024-05-29 07:47:31 UTWORZENIE
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2024 element menu 2024-05-29 07:46:29 UTWORZENIE
2024.05.24 Uchwała Nr II/12/2024-2029 Rady Gminy Rychliki z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2024 rok element menu 2024-05-28 08:06:29 UTWORZENIE
Protokół Nr II 2024 2024-2029 element menu 2024-05-27 09:17:34 UTWORZENIE
II - 24.05.2024 element menu 2024-05-27 09:16:34 UTWORZENIE
Uchwała Nr II/12/2024-2029 Rady Gminy Rychliki z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2024 rok element menu 2024-05-27 09:08:10 UTWORZENIE
Uchwała Nr II/11/2024-2029 Rady Gminy Rychliki z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychliki na lata 2024-2031 element menu 2024-05-27 09:05:35 UTWORZENIE
Uchwała Nr II/10/2024-2029 Rady Gminy Rychliki z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przyznania jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów element menu 2024-05-27 09:02:38 UTWORZENIE
Uchwała Nr II/9/2024-2029 Rady Gminy Rychliki z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rychliki za 2023 rok element menu 2024-05-27 08:59:26 UTWORZENIE
Uchwała Nr II/8/2024-2029 Rady Gminy Rychliki z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rychliki za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rychliki za 2023 rok element menu 2024-05-27 08:57:12 UTWORZENIE
Uchwała Nr II/7/2024-2029 Rady Gminy Rychliki z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rychliki wotum zaufania element menu 2024-05-27 08:55:43 UTWORZENIE
Zał. 5 do 58 2024 element menu 2024-05-24 14:03:44 UTWORZENIE